Pravidla

Základní pravidla

 • pravidla zde uvedená musí dodržovat všichni uživatelé webu
 • za porušení jakéhokoliv bodu uvedeného v části Je zakázáno uživateli hrozí dočasné či trvalé znemožnění přístupu na webu (ban), psaní příspěvků či jiné tresty
 • druh a výši trestu určují pouze administrátoři a to dle vlastního uvážení
 • administrátoři můžou opět dle vlastního uvážení trestat i za prohřešky, které jsou zde opomenuty
 • proti trestu udělenému administrátorem není odvolání a o jeho podobě a výši se nediskutuje

Je zakázáno

 1. psát příspěvky, které obsahují spam či offtopic
 2. psát vulgární příspěvky
 3. urážet uživatele, či se projevovat rasisticky
 4. uvádět odkazy na porno, nebo obrázky někoho zesměšňujicí
 5. porušovat svým projevem na webu jakýkoliv platný zákon ČR/SR
 6. psát příspěvky, které vědomě poškozují web
 7. mít registrovaný více než jeden účet

Dále platí

 • administrátoři ani moderátoři neručí za obsah příspěvků uživatelů a jejich názor se s názorem uživatele nemusí vždy shodovat – každý si za svůj příspěvek odpovídá sám
 • podoba těchto pravidel nemusí být nutně konečná a administrátoři mají právo kdykoliv bez upozornění uživatelům přidat další pravidla
Powered by WordPress | Designed by: Themes Gallery | Thanks to Best Free WordPress Themes, Premium Free WordPress Themes and

WordPress database error: [INSERT command denied to user 'word180315168355'@'fenek.stable.cz' for table 'wp_wfHits']